GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  khu phố Nghĩa Lập 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 

 

Lịch sử truyền thống Trường Tiểu học Nghĩa lập  
Trường Tiểu học Nghĩa Lập được thành lập vào ngày 01 tháng 08 năm 1997 là tiền thân của trường tiểu học Thạnh Mỹ, trường được thành lập theo quyết định của UBND huyện Đơn Dương lấy tên là trường tiểu học Nghĩa Lập. Trường tiểu học Nghĩa Lập là một trường nằm ở khu phố Nghĩa Lập 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.